Gelenekselden Dijital’e Pazarlama

Günümüzde yaşam alanları; multimedyanın, çok kanallılığın,farklı duyumların hızla iletilebildiği elektronik bir ortamdır. Teknolojinin ortaya çıkardığı yeni düzen ve İnternet’in hayatın her alanına nüfuz etmesi neticesinde, ticari sistemin içerisinde faaliyet gösteren kurumlar,hedef kitlelerine ulaşma yöntemlerinde bu yeni sistemin olanaklarından yararlanmaya başlamışlardır.Teknolojinin değişim hızı ve yenilenme süreci, her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir.Teknolojinin devinim hızının yükselmesi ve her yeniliğin bir değişimi beraberinde getirmesi neticesinde, sosyal yaşamın içinde ve kurumsal hayatın işleyişinde büyük farklılıklar meydana gelmiştir. İnsanların davranış şekilleri ve alışkanlıkları teknolojinin yarattığı yeni düzene bağlı olarak farklı bir eksene doğru kayarken, ticari kurumların da müşterileriyle olan ilişkileri ve iletişimleri değişmiştir. Bu değişim farklı stratejileri ve pazarlama yöntemlerini de beraberinde getirmiş,pazarlama anlayısında da bir takım değisimler meydana gelmistir. Daha güçlü bir pazara duyulan ihtiyaç,pazarlama stratejilerini de öne çıkarmıs ve sonraki yıllarda olan gelişmelerle daha yeni ve öncekilere göre daha etkin olacak yeni yaklasımların ortaya çıkmasını zorunlu kılmıstır. Dijital devrimin en temel belirleyicisi olan İnternet’in,kullanıcılar ya da tüketiciler için olduğu kadar kurumlar için de çok büyük faydaları vardır. Tüketicilerin tepkilerinin anlık olarak alınabilmesinden ucuz maliyetlerle tanıtım faaliyetlerine ya da çok hızlı bir şekilde güncelleme özelliğinden tüketicinin istek ve ihtiyaçlarına göre strateji belirlemeye kadar birçok bakımdan avantajlar bulunmaktadır.Çok daha kısa sürede, çok düşük maliyetlerle ve anlık bir etkileşim dâhilinde tüketiciyle ‘buluşma’ imkânı sağlayan dijital pazarlama uygulamaları, yaratıcılığın ve yeniliğin çok hızlı şekilde değerlendirilmesi gereken dijital pazarlama stratejileri, yeni medyanın sağladığı tüm multimedya özelliklerini kullanacak biçimde entegre olunması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.

Teknolojinin değişim hızı ve yenilenme süreci, her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir.Teknolojinin gelisimi ve isletmelerde kullanılmaya baslanmasıyla birlikte, isletmelerin kâr düzeylerini gösteren geleneksel performans göstergelerinin yerini, sahip olunan ve üretilen bilgi, teknolojinin kullanımı,müsterilerin profili ve tatmini, üretilen ürün ve hizmetlerin kalitesi, müsteriye verilen güven, müsterinin uzun süreli memnuniyeti, çevreye verilen katkı gibi kriterler almıstır.

Geleneksel pazarlama çesitli asamalardan geçerek, önceki uygulananlardan farklı, yeni anlayıslara yerini bırakmıstır. Günümüzde isletmeler, oldukça farklı bir rekabet ile karsı karsıya bulunmaktadırlar.Ürün farklılastırmanın giderek daha da zorlastığı, küresel piyasaların ve rakiplerin giderek arttığı, müsteri beklentilerinin farklılastığı ve tatmin edilmesi giderek zor hale geldiği farklı bir müsteri yapısının ortaya çıktığı bir ortamda İsletmeler artık kendilerini, müsteri odaklı ve müsterinin karsısına tek bir bütün olarak çıkabilecek yapılara doğru değismek zorunda görmektedir. Üstelik bu değisim yalnız bir kerelik değil sürekli değisen müsteri talepleri doğrultusunda sürekli olması gerektiği, kendisini bu durum karsısında sürekli yenilemek ve gelistirmek zorunda olduğu da bilinen bir gerçektir.

Küresel rekabet arenasında, ekonomik, politik, teknolojik ve kültürel değişim ve gelişmelere paralel olarak her alanda olduğu gibi pazarlama alanında da bazı aşamalardan geçilmiş ve bugünkü düzeye ulaşılmıştır. Günümüzde küreselleşmeye bağlı olarak hızla değişen rekabet ve çevre koşulları, işletmelerin, rakiplerine göre avantaj sağlayabilmesi için, pazarlama anlayışlarında değişiklik yapmalarını ve güncel yaklaşımları takip etmelerini zorunlu kılmaktadır. Günümüz pazarlama anlayışının geçmişle kıyaslandığında oldukça farklı bir noktada olduğu görülmektedir. Başarılı işletmeler, geleneksel pazarlama anlayışından modem pazarlamaya geçişlerini tamamlamış olmalı ve gelişen teknoloji ve küreselleşen dünya kavramları içinde hızlı değişime uyum sağlayabilmek için esnek bir yapıya sahip olmalıdırlar.İşletmenin etkinliğini sürdürebilmesi için bu noktaları göz önünde bulundurması bir zorunluluktur.

 

Share your thoughts